Gặp gỡ đội

Chúng ta là ai?

David Rootwelt-Norberg
David Rootwelt-Norberg
Giám đốc điều hành và người sáng lập
Martin Bjercke
Martin Bjercke
Giám đốc Sáng tạo & Đồng sáng lập
Bezz Ahmadi
Bezz Ahmadi
Chủ tịch Hội đồng Quản trị & Đồng sáng lập
Stefan Norberg
Stefan Norberg
Giám đốc tài chính & Đồng sáng lập
Marcello Ardizzone
Marcello Ardizzone
Kỹ sư phần mềm cao cấp
Behnam Ahmadi
Behnam Ahmadi
Quản lý cộng đồng
Trang web này sử dụng cookie. Cookie được sử dụng để thu thập thông tin về lượt truy cập trang web, cải thiện hiệu suất của trang web và cung cấp cho người dùng nội dung và quảng cáo có liên quan. Xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin. Đọc thêm.
Trang web này sử dụng cookie. Cookie được sử dụng để thu thập thông tin về lượt truy cập trang web, cải thiện hiệu suất của trang web và cung cấp cho người dùng nội dung và quảng cáo có liên quan. Xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin. Đọc thêm.