Lộ trình nhân mã

Chúng tôi cũng đang có kế hoạch chuyển sang thị trường bán vé thể thao và giải trí khác. Thị trường NFT và nền tảng phát trực tuyến nhạc sẽ là một phần tự nhiên của hệ sinh thái Centaurify.
Được cung cấp bởi
Trang web này sử dụng cookie. Cookie được sử dụng để thu thập thông tin về lượt truy cập trang web, cải thiện hiệu suất của trang web và cung cấp cho người dùng nội dung và quảng cáo có liên quan. Xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin. Đọc thêm.
Trang web này sử dụng cookie. Cookie được sử dụng để thu thập thông tin về lượt truy cập trang web, cải thiện hiệu suất của trang web và cung cấp cho người dùng nội dung và quảng cáo có liên quan. Xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin. Đọc thêm.